BPHTB

Persyaratan Pendaftaran & Prosedur Pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Persyaratan Pendaftaran

 • Isian SPPD BPHTB / Asli SPPD BPHTB.
 • Photo Copy KTP / KK / Sejenis Lainnya
 • Surat Kuasa ( Apabila dikuasakan )
 • Photo Copy Akta Jual Beli / Tukar Menukar / Hibah / Pemisahan Hak / Penggabungan Usaha / Tanda Bukti Pendaftaran Peralihan Hak Waris (Surat Keterangan Waris) / Surat Keputusan Pemberian Hak / Surat Penunjukan Lelang / Surat Pesanan Rumah + Surat Pengikat Jual Beli (Khusus Perumahan) / Surat Pelepasan Hak.
 • Photo Copy Sertifikat
 • Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Tidak Sengketa yang diketahui Kelurahan ( Apabila syarat No. 5 bukan berupa photo copy sertifikat )
 • Photo Copy IMB / Surat Keterangan lain yang sejenis ( Pernyataan ) ttentang luas bangunan.
 • Photo Copy SPPT dan Lunas PBB Tahun bersangkutan
 • Surat Ukur ( Apabila luas tanah berubah dari hasil pengukuran ) / Surat Keterangan atau Surat Pernyataan yang sesuai.

pbb

PROSEDUR

Proses Validasi Berkas

 • Wajib Pajak menyerahkan Berkas dan Formulir Isian SSPD BPHTB.
 • Pelayanan memeriksa Berkas dan Isian SPPD BPHTB lengkap diserahkan kepada petugas Verifikasi, jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
 • Kemudian pelayanan membuat Formulir Permohonan Penelitian dan Bukti Penerimaan Berkas.
 • Petugas Verifikasi meneliti Berkas yang ada, kemudian Berkas dan Permohonan Penelitian SSPD BPHTB dserahkan kepada Kepala Seksi untuk dperiksa dan ditandatangani.
 • Kepala Bidang menandatangani Formulir Isian SSPD BPHTB.
 • Wajib Pajak membayar BPHTB ke Bendahara Penerima.

Pembetulan

 • Wajib Pajak menyerahkan Berkas dan Formulir Isian SSPD BPHTB.
 • Pelayanan memeriksa Berkas dan Isian SPPD BPHTB.
 • Apabila terdapat kesalahan dalam Perhitungan BPHTB maka Wajib Pajak membawa kembali Formulir Isian SSPD BPHTB diserahkan kembali ke Badan Pertanahan Negara (BPN ) untuk diperbaiki.
 • Setelah diperbaiki Formulir Isian SSPD BPHTB diserahkan kembali kebagian Pelayanan BPHTB.
 • Berkas diterima dibagian Pelayanan kemudian diproses dan diteliti kemudian Berkas di verifikasi oleh Petugas Verifikasi.
 • Berkas ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang Pendataan PBB & BPHTB.
 • Wajib Pajak membayar BPHTB ke Bendahara Penerima